สหรัฐฯ เตรียมสัปดาห์ชี้ขาด Bitcoin ETFs

swfupload.org - Bitcoin ETF, ขั้นตอนสุดท้ายของความพยายามหลายปีในการแนะนำกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bitcoin ในสหรัฐอเมริกานั้นมีกำหนดถึงจุดสุดยอดในสัปดาห์นี้ โดยต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่สำคัญหลายชุด Bloomberg News รายงานว่าผู้ออก Bitcoin ETF ที่ต้องการทุกคนมีเวลาจนถึงวันนี้ 8 มกราคม…

Read More