ทำความรู้จักกับพระมเหสีทั้ง 5 ของพระมหากษัตริย์ไทยมหาวชิราลงกรณ

swfupload.org - ทำความรู้จักกับพระมเหสีทั้ง 5 ของพระมหากษัตริย์ไทยมหาวชิราลงกรณ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับสมญานามว่าเพลย์บอยโดยพงศ์ของพระองค์เอง ในฐานะผู้ปกครองกลับกลายเป็นว่ากษัตริย์ไทยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี ซึ่งแตกต่างจากพระบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีมเหสีเพียง 1 คนจนสิ้นพระชนม์ พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน มหาวชิราลงกรณ์ ทรงอภิเษกสมรสมาแล้ว 5 ครั้ง และเป็นที่รู้กันว่ามีนางสนมหลายคน พระมเหสีทั้งห้าของพระองค์คือใคร? นี่คือพระมเหสีทั้งห้าของกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก…

Read More