มลพิษในอากาศเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนด้านสุขภาพในประเทศไทย

มลภาวะทางอากาศ - swfupload.org, คาดว่าจะเกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมลพิษในอากาศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทั่วประเทศไทย ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับคำสั่งที่สำคัญไปยังโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้โรงพยาบาลเหล่านี้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มลภาวะทางอากาศ พบคุณภาพอากาศที่แย่ลงในเขตต่างๆ ของเมืองหลวงที่มีความเข้มข้นของ PM2.5 เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³) ลาดกระบัง ธนบุรี บางนา…

Read More