ประเทศไทยติดอันดับ ‘ต่ำมาก’ ในดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

swfupload.org - ไทยติดอันดับภาษาอังกฤษต่ำ ดัชนีความสามารถ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 หรือ "ต่ำมาก" ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอันดับที่ 101 ของโลกในดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษประจำปี 2023 ซึ่งจัดทำโดย EF สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงและมีเครือข่ายทั่วโลก ประเทศไทยไม่เพียงแต่สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย…

Read More