ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้! กทม.พบเกินมาตรฐาน 69 พื้นที่ เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

swfupload.org - ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้! กทม.พบเกินมาตรฐาน 69 พื้นที่ เริ่มมีผลต่อสุขภาพ กทม.คลุกฝุ่น ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศฯ พบมีค่า PM 2.5 พุ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 69 พื้นที่…

Read More