เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะฟื้นตัวและเติบโตแข็งแกร่งในปี 2024

swfupload.org - คาดการณ์เศรษฐกิจไทย, เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว เนื่องจากการคาดการณ์บ่งชี้ว่าอุปสงค์ในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่และการเกิดขึ้นของภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสในแง่ดีว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในปี 2024 คาดการณ์ว่า 6 อุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้าน การค้า ความพร้อมทางเทคโนโลยี และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม คาดการณ์เศรษฐกิจไทย…

Read More