โครงการ Land Bridge ของไทยมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางความกังวลในท้องถิ่น

swfupload.org - โครงการสะพานส่งเสริมเศรษฐกิจ, โครงการ Land Bridge ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทางลัดที่นำเสนอผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบงำการประชุมคณะรัฐมนตรีเคลื่อนที่เมื่อเร็วๆ นี้ที่จังหวัดระนอง ชาวบ้านแสดงความวิตกต่อนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน โดยเน้นย้ำถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และการหยุดชะงักของวิถีชีวิตของพวกเขา เมื่อเผชิญกับการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ซบเซา…

Read More