เซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน Bangkok Countdown 2024

swfupload.org - เจ้าภาพเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมการค้าจัตุรัสราชประสงค์ (RSTA) บมจ.แอดวานซ์…

Read More