เพิ่มความท้าทาย รับมือคลื่นลูกใหม่ โควิด-19 ในประเทศไทย

swfupload.org - เพิ่มความท้าทาย รับมือคลื่นลูกใหม่ โควิด-19 ในประเทศไทย. โรงพยาบาลวิชัยยุทธในกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย ดร. มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ. ออกมาเตือนประชาชนอย่างจริงจัง โดยชี้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

Read More