ยุทธศาสตร์ soft power ของไทยถูกวิจารณ์: ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

swfupload.org - ยุทธศาสตร์ soft power ของประเทศไทย, กลยุทธ์ของฝ่ายบริหารเศรษฐา ทวีสินในการหนุนเศรษฐกิจด้วยพลังอ่อนกำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างละเอียด เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ว่าแนวคิดนี้ทำไม่ได้จริงและไม่ชัดเจน ยุทธศาสตร์ soft power ของประเทศไทย เสกสรรค์ อนันตสิริเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา สมาคมเกาหลีไทยศึกษา…

Read More