ความท้าทายด้านประชากรในประเทศไทย: ผลกระทบของอัตราการเกิดที่ลดลง

swfupload.org - ความท้าทายด้านประชากรในประเทศไทย: ผลกระทบของอัตราการเกิดที่ลดลง. แนวโน้มอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งจะแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 74 ปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยในปี 2565 ถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องเผชิญกับอนาคตของประเทศ ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลต่างๆ…

Read More