ชาร์จดาวน์ ค่าไฟฟ้าจุดประกาย ลด 50 สตางค์ เหลือหน่วยละ 4.18 บาท

swfupload.org - ค่าไฟฟ้าลดลง, ปรับอัตราค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม-เมษายน 2024 เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย ลดลง 50 สตางค์ต่อหน่วย จากอัตราเดิม 4.68 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้น 19 สตางค์ต่อหน่วยจากเดือนกันยายนถึงธันวาคม…

Read More