การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าในเด็กนักเรียนไทย

swfupload.org - การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างรุนแรงในเด็กไทย, การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เริ่มสูบไอในช่วงชั้นประถมศึกษา เผยผลการศึกษาที่เพิ่งดำเนินการ บุหรี่ไฟฟ้าใช้เด็กโรงเ การศึกษานี้ดำเนินการในหมู่นักศึกษา 6,700 คน และมีการแบ่งปันข้อค้นพบในการสัมมนา ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของศูนย์วิจัยและการศึกษาการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก และเครือข่ายควบคุมยาสูบ…

Read More