การท่องเที่ยวไทย 10 จังหวัด ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - swfupload.org, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คัดเลือก 10 จังหวัดระดับ 2 ขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 1 ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์นี้ปรุงขึ้นโดยความร่วมมือกับหอการค้าไทยและคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิวัติภูมิทัศน์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้…

Read More