swfupload.org“ลัคนาราศี” คืออะไร เปิดวิธีเช็กลัคนาให้ชัวร์ โดย หมอช้าง ทศพร

สายมูนักเช็กคำทำนายพยากรณ์ทั้งหลาย อาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ลัคนา ไม่เท่ากับ ราศี แล้วจะเช็กสิ่งเหล่านี้อย่างไร?

ใกล้ช่วงปีใหม่ 2567 หมอดูหลายสำนักก็เริ่มเปิดไพ่ คำนวณตัวเลขดวงดาว พยากรณ์ทำนายทายทักทั้ง 12 ราศี เพื่อให้พร้อมสำหรับการเริ่มปีใหม่ ซึ่งการดูดวงแบบราศีตามวันเกิดมักจะนิยมและเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ต่างจากการดูลัคนา ที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่คุ้น และไม่รู้ว่าจำเป็นที่จะต้องดูหรือไม่ แล้วศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการดูดวงอย่างไร วันนี้พีพีทีวี พามาไขคำตอบจาก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ความหมายของ “ลัคนา”

บางคนสับสนเรื่อง “ลัคนาราศี” ซึ่งความหมายหรือการดู ลัคนา และราศี แท้จริงแล้วเหมือนหรือต่างกันหรือไม้ หมอช้าง ทศพร ศีตุลา ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างกระจ่างว่า ระบบในทางโหราศาสตร์ มีหลายระบบมาก ซึ่งโหราศาตร์ไทยก็จะมีวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากอินเดีย บางครั้งจึงเห็นว่าการแปลคำศัพท์จะแปลออกมาจากคำสันสกฤต เวลาดูดวงการจะบอกว่าตัวเราเกิดราศีอะไรมีหลายวิธี

ที่มาของโหราศาสตร์ การดู ลัคนาราศี

สำหรับวิธีที่แพร่หลายทั้งไทยและสากล คือ ดูจากวันที่เกิด ศาสตร์ทางตะวันออก (ประเทศไทย) จะยึดวันที่ 15-16 เป็นวันที่ราศีเปลี่ยน ถ้าเป็นฝั่งยุโรปจะเปลี่ยนเร็วกว่าประมาณ 20-21 ของแต่ละเดือน

แต่โหราศาตร์ไทยจะมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมา ไม่ใช่แค่ดูวันที่เกิด แต่ยังดูไปถึงเวลาเกิดอีกด้วย ว่าจากเวลาที่เราเกิดตีเส้นตัดไปที่ขอบฟ้าจะตรงกับราศีอะไร ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า “ลัคนา” โหราศาสตร์ในบางตำรา อย่าง อินเดีย บอกดูว่าพระจันทร์ไปอยู่ในราศีอะไรในตอนที่เราเกิด อีกตำราจะดูว่าตอนที่เราเกิดดาวพฤหัสไปอยู่ที่ราศีไหน

ตาราวเช็กลัคนาราศี ประจำปี 2567

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เม.ษ. – 13 พ.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนาเมษ
07.01-09.00 น. ลัคนาพฤษภ
09.01-11.00 น. ลัคนามิถุน
11.01-13.00 น. ลัคนากรกฏ
13.01-15.00 น. ลัคนาสิงห์
15.01-17.00 น. ลัคนากันย์
17.01-19.00 น. ลัคนาตุล
19.01-21.00 น. ลัคนาพิจิก
21.01-23.00 น. ลัคนาธนู
23.01-01.00 น. ลัคนามังกร
01.01-03.00 น. ลัคนากุมภ์
03.01-05.00 น. ลัคนามีน

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.
05.01-07.00 น. ลัคนาพฤษภ
07.01-09.00 น. ลัคนามิถุน
09.01-11.00 น. ลัคนากรกฏ
11.01-13.00 น. ลัคนาสิงห์
13.01-15.00 น. ลัคนากันย์
15.01-17.00 น. ลัคนาตุล
17.01-19.00 น. ลัคนาพิจิก
19.01-21.00 น. ลัคนาธนู
21.01-23.00 น. ลัคนามังกร
23.01-01.00 น. ลัคนากุมภ์
01.01-03.00 น. ลัคนามีน
03.01-05.00 น. ลัคนาเมษ

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนามิถุน
07.01-09.00 น. ลัคนากรกฏ
09.01-11.00 น. ลัคนาสิงห์
11.01-13.00 น. ลัคนากันย์
13.01-15.00 น. ลัคนาตุล
15.01-17.00 น. ลัคนาพิจิก
17.01-19.00 น. ลัคนาธนู
19.01-21.00 น. ลัคนามังกร
21.01-23.00 น. ลัคนากุมภ์
23.01-01.00 น. ลัคนามีน
01.01-03.00 น. ลัคนาเมษ
03.01-05.00 น. ลัคนาพฤษภ

ผู้ที่เกิดวันที่ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนากรกฏ
07.01-09.00 น. ลัคนาสิงห์
09.01-11.00 น. ลัคนากันย์
11.01-13.00 น. ลัคนาตุล
13.01-15.00 น. ลัคนาพิจิก
15.01-17.00 น. ลัคนาธนู
17.01-19.00 น. ลัคนามังกร
19.01-21.00 น. ลัคนากุมภ์
21.01-23.00 น. ลัคนามีน
23.01-01.00 น. ลัคนาเมษ
01.01-03.00 น. ลัคนาพฤษภ
03.01-05.00 น. ลัคนามิถุน

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.
05.01-07.00 น. ลัคนาสิงห์
07.01-09.00 น. ลัคนากันย์
09.01-11.00 น. ลัคนาตุล
11.01-13.00 น. ลัคนาพิจิก
13.01-15.00 น. ลัคนาธนู
15.01-17.00 น. ลัคนามังกร
17.01-19.00 น. ลัคนากุมภ์
19.01-21.00 น. ลัคนามีน
21.01-23.00 น. ลัคนาเมษ
23.01-01.00 น. ลัคนาพฤษภ
01.01-03.00 น. ลัคนามิถุน
03.01-05.00 น. ลัคนากรกฏ

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนากันย์
07.01-09.00 น. ลัคนาตุล
09.01-11.00 น. ลัคนาพิจิก
11.01-13.00 น. ลัคนาธนู
13.01-15.00 น. ลัคนามังกร
15.01-17.00 น. ลัคนากุมภ์
17.01-19.00 น. ลัคนามีน
19.01-21.00 น. ลัคนาเมษ
21.01-23.00 น. ลัคนาพฤษภ
23.01-01.00 น. ลัคนามิถุน
01.01-03.00 น. ลัคนากรกฏ
03.01-05.00 น. ลัคนาสิงห์

อ่านด้วย : หลุดแชทเด็ก 17 ปี เรียกเพื่อนมารับหลังรู้ตัวถูก “สมรักษ์” พามาโรงแรม

ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
05.01-07.00 น. ลัคนาตุล
07.01-09.00 น. ลัคนาพิจิก
09.01-11.00 น. ลัคนาธนู
11.01-13.00 น. ลัคนามังกร
13.01-15.00 น. ลัคนากุมภ์
15.01-17.00 น. ลัคนามีน
17.01-19.00 น. ลัคนาเมษ
19.01-21.00 น. ลัคนาพฤษภ
21.01-23.00 น. ลัคนามิถุน
23.01-01.00 น. ลัคนากรกฏ
01.01-03.00 น. ลัคนาสิงห์
03.01-05.00 น. ลัคนากันย์

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนาพิจิก
07.01-09.00 น. ลัคนาธนู
09.01-11.00 น. ลัคนามังกร
11.01-13.00 น. ลัคนากุมภ์
13.01-15.00 น. ลัคนามีน
15.01-17.00 น. ลัคนาเมษ
17.01-19.00 น. ลัคนาพฤษภ
19.01-21.00 น. ลัคนามิถุน
21.01-23.00 น. ลัคนากรกฏ
23.01-01.00 น. ลัคนาสิงห์
01.01-03.00 น. ลัคนากันย์
03.01-05.00 น. ลัคนาตุล

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนาธนู
07.01-09.00 น. ลัคนามังกร
09.01-11.00 น. ลัคนากุมภ์
11.01-13.00 น. ลัคนามีน
13.01-15.00 น. ลัคนาเมษ
15.01-17.00 น. ลัคนาพฤษภ
17.01-19.00 น. ลัคนามิถุน
19.01-21.00 น. ลัคนากรกฏ
21.01-23.00 น. ลัคนาสิงห์
23.01-01.00 น. ลัคนากันย์
01.01-03.00 น. ลัคนาตุล
03.01-05.00 น. ลัคนาพิจิก

ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ม.ค. – 12 ก.พ.
05.01-07.00 น. ลัคนามังกร
07.01-09.00 น. ลัคนากุมภ์
09.01-11.00 น. ลัคนามีน
11.01-13.00 น. ลัคนาเมษ
13.01-15.00 น. ลัคนาพฤษภ
15.01-17.00 น. ลัคนามิถุน
17.01-19.00 น. ลัคนากรกฏ
19.01-21.00 น. ลัคนาสิงห์
21.01-23.00 น. ลัคนากันย์
23.01-01.00 น. ลัคนาตุล
01.01-03.00 น. ลัคนาพิจิก
03.01-05.00 น. ลัคนาธนู

ผู้ที่เกิดวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.
05.01-07.00 น. ลัคนากุมภ์
07.01-09.00 น. ลัคนามีน
09.01-11.00 น. ลัคนาเมษ
11.01-13.00 น. ลัคนาพฤษภ
13.01-15.00 น. ลัคนามิถุน
15.01-17.00 น. ลัคนากรกฏ
17.01-19.00 น. ลัคนาสิงห์
19.01-21.00 น. ลัคนากันย์
21.01-23.00 น. ลัคนาตุล
23.01-01.00 น. ลัคนาพิจิก
01.01-03.00 น. ลัคนาธนู
03.01-05.00 น. ลัคนามังกร

ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.
05.01-07.00 น. ลัคนามีน
07.01-09.00 น. ลัคนาเมษ
09.01-11.00 น. ลัคนาพฤษภ
11.01-13.00 น. ลัคนามิถุน
13.01-15.00 น. ลัคนากรกฏ
15.01-17.00 น. ลัคนาสิงห์
17.01-19.00 น. ลัคนากันย์
19.01-21.00 น. ลัคนาตุล
21.01-23.00 น. ลัคนาพิจิก
23.01-01.00 น. ลัคนาธนู
01.01-03.00 น. ลัคนามังกร
03.01-05.00 น. ลัคนากุมภ์

ที่มา ลัคนาศาสตร์ตะวันออก และ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *