ค่าไฟฟ้าลดลงค่าไฟฟ้าลดลง

swfupload.orgค่าไฟฟ้าลดลง, ปรับอัตราค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม-เมษายน 2024 เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย ลดลง 50 สตางค์ต่อหน่วย จากอัตราเดิม 4.68 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้น 19 สตางค์ต่อหน่วยจากเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2023 อัตรา 3.99 บาทต่อหน่วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการประกาศในวันนี้โดยคมกฤษ ตันตระวานิช เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และโฆษก กกพ.

ค่าไฟฟ้าลดลง
ค่าไฟฟ้าลดลง

ที่ประชุมมีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) เหลือ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจาก 89.55 สตางค์ต่อหน่วย การปรับครั้งนี้ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 4.18 บาท ลดลงหน่วยละ 50 สตางค์ อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้น 19 สตางค์ต่อหน่วยจากเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2565 อัตรา 3.99 บาทต่อหน่วย

การตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปโครงสร้างราคาก๊าซสำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อสาธารณะของกระทรวงพลังงานซึ่งมีนโยบายคงราคาค่าไฟฟ้าให้ต่ำกว่า 4.20 บาทต่อหน่วย

ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 300 หน่วยต่อเดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายสวัสดิการกองทัพเรือ จะคงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้เหล่านี้ไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2567

โดยจะมาจากรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมเป็นเงิน 1,950 ล้านบาท แม้ว่าการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 ตามการคำนวณ FT ใหม่ แต่ค่าไฟฟ้าในอนาคตจะขึ้นอยู่กับราคาและปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก ดังนั้น กกพ. จะยังคงติดตามความสามารถในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและแหล่งภายในประเทศเมียนมาร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดหา LNG เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ราคาค่าไฟฟ้าต้องคำนึงถึงภาระค่า FT คงค้างที่ต้องส่งคืนให้กับ กฟภ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในอนาคตอันสมควรด้วย ข่าวสดรายงาน

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *