swfupload.orgการท่องเที่ยวไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีจะลดลง โดยคาดว่ารายได้ในปีนี้จะอยู่ที่ 2.07 ล้านล้านบาท (58,773,427,200 เหรียญสหรัฐ) แทนที่จะเป็นที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.38 ล้านล้านบาท (67,575,244,800 เหรียญสหรัฐ) ผู้ว่าการททท. ฐปณี เกียรติไพบูลย์ กล่าวถึงการขาดแคลนดังกล่าวเนื่องมาจากรายรับด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ซบเซา ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐที่ 1.6 ล้านล้านบาท (45,428,736,000 เหรียญสหรัฐ) อย่างมีนัยสำคัญ

การท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวไทย

แม้จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 25 ล้านคน ณ วันที่ 3 ธันวาคม แต่รายได้จากการมาเยือนเหล่านี้อยู่ที่ 1.07 ล้านล้านบาท (30,377,015,380 เหรียญสหรัฐ) ททท. คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 2 ล้านคนในเดือนธันวาคม โดยการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลคาดว่าจะเพิ่มรายรับจากต่างประเทศเป็นมูลค่าระหว่าง 1.17 ถึง 1.27 ล้านล้านบาท (33,216,019,200 ถึง 36,054,995,200 เหรียญสหรัฐ)

บาคา จูกา : TMD เตือน!

ตรงกันข้าม การท่องเที่ยวภายในประเทศมีผลงานดีเกินเป้าหมายรัฐด้วยยอดเที่ยว 228 ล้านเที่ยว ภายในสิ้นปีนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทางถึง 240 ล้านทริป สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมถึง 8 แสนล้านบาท (22,711,808,000 เหรียญสหรัฐ)

“คนไทยหลังการระบาดใหญ่เดินทางบ่อยขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด” ฐาปนีกล่าว

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายงานว่าอยู่ที่ 42,000 บาท (1,192 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50,000 บาท (1,419 เหรียญสหรัฐ) ต่อเที่ยว นักท่องเที่ยวระยะไกล โดยเฉพาะจากรัสเซียและอิสราเอล พบว่ามีการใช้จ่ายสูงกว่า ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดขาเข้าที่ใหญ่ที่สุดของไทย ลดระยะเวลาการเข้าพักลงแต่มาเยือนบ่อยขึ้น

แม้จะมีมาตรการยกเว้นวีซ่า แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังต่ำกว่าการคาดการณ์ของททท. ที่ 4 ล้านคน โดยขณะนี้คาดการณ์ไว้ประมาณ 3.4 ถึง 3.5 ล้านคน ฐาปนีแนะนำว่าฉากการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เฟื่องฟูในจีนซึ่งมีราคาที่แข่งขันได้ อาจมีส่วนทำให้เกิดความขาดแคลนนี้

เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านี้ ททท. วางแผนที่จะเสนอการขยายเวลาการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักเดินทางชาวจีนและตลาดสำคัญอื่น ๆ ในปีหน้า หน่วยงานยังหวังที่จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวระยะสั้นขยายเวลาการเข้าพักในประเทศไทย

“เราได้เสนอให้ขยายระยะเวลาการพำนักโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่า เช่นเดียวกับที่รัฐบาลขยายเวลาการพำนักสำหรับนักเดินทางชาวรัสเซียเป็น 90 วัน จากเดิม 30 วัน” ฐาปานีอธิบาย ททท. ยังวางแผนที่จะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศถึงความเป็นไปได้ในการเสนอวีซ่าเข้าออกหลายครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งส่งเสริมการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *