การค้าข้ามแดนของรัฐบาลไทยการค้าข้ามแดนของรัฐบาลไทย

swfupload.orgการค้าข้ามแดนของรัฐบาลไทย, รัฐบาลไทยตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูการค้าข้ามพรมแดน รวมถึงการค้าผ่านแดน ในปีนี้ หลังจากที่หดตัว 2.6% ในปี 2023 ซึ่งมูลค่าลดลงเหลือ 1.7 ล้านล้านบาท (48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งรัดการค้าข้ามพรมแดนและผ่านแดนตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลปี 2024-27

การค้าข้ามแดนของรัฐบาลไทย
การค้าข้ามแดนของรัฐบาลไทย

เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ พวกเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นการค้าข้ามพรมแดนและการขนส่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านหลายประเทศ ซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร (OSS) และบูรณาการเอกสารการส่งออกและนำเข้าผ่านระบบ National Single Window เพื่อปรับปรุงการดำเนินการทางการค้า รณรงค์กล่าว

“ในปี 2023 กระทรวงได้เปิดศูนย์ OSS ใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ภูมิธรรม เวชยชัย สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการขยายการค้าและการลงทุนทุกด้าน”

การค้าข้ามพรมแดนและการขนส่งในปี 2023 มีมูลค่ารวม 1.74 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.6% โดยมีมูลค่าการส่งออก 9.81 แสนล้านบาท (27.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 4.6% และการนำเข้า 7.62 แสนล้านบาท (สหรัฐฯ) 21.59 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 0.2% ไทยคงดุลการค้าเกินดุล 2.19 แสนล้านบาททั้งปี

“ในปี 2023 แม้ว่าการค้าข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจะชะลอตัวลงเนื่องมาจากความท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อ่อนแอในลาว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมาร์ และความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงในกัมพูชา การค้าทางผ่านก็ขยายตัวทั้งมูลค่ารวมและ การส่งออก

“สำหรับการค้าผ่านแดนกับจีนซึ่งคิดเป็น 52% ของการค้าผ่านแดนของไทย มูลค่ารวมเพิ่มขึ้น 44.1% เป็น 423 พันล้านบาท และการส่งออกเพิ่มขึ้น 35.4% เป็น 214 พันล้านบาท”

เขาเน้นย้ำถึงทุเรียนสด ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และไม้แปรรูปเป็นสินค้าส่งออกสำคัญไปยังประเทศจีน โดยมีจุดตรวจหลักสำหรับการส่งออกเหล่านี้คือ มุกดาหาร นครพนม และเชียงของสำหรับทุเรียน และสะเดาและปาดังเบซาร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และไม้แปรรูป

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *